دسته
پیوندها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 126092
تعداد نوشته ها : 442
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

پایان نامه حاضر در 77 صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی حقوق با رعایت تمام اصول پایان نامه نویسی آماده گردیده است در ضمن فهرست مطالب در زیر آمده است انشالله مورد پسند واقع گردد

دانلود پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

پزشک قانونی ، زنان بزهکار ، حقوق
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل79 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل77

فهرست مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

تقدیر و تشکر.............................................................................................................

مقدمه..........................................................................................................................

از سیاست کیفری تا سیاست جنائی...........................................................................

مفهوم سیاست جنائی و تحول آن..............................................................................

سیاست جنائی ...........................................................................................................

مدلهای سیاست جنائی................................................................................................

سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی.........................................................................

مفهوم جنبش دفاع اجتماعی........................................................................................

کنش ها و واکنش ها..................................................................................................

اشکال نوین بزهکاری.................................................................................................

بزه دیده و بزه دیده شناسی......................................................................................

ظهور تروریسم بین المللی..........................................................................................

سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست...................................................................

سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست..........................................................

روسپی خانه محیط جرم زا.......................................................................................

خشونت علیه زنان امری جهانی.................................................................................

آداب و رسوم ...........................................................................................................

روسپیگری ................................................................................................................

سقط جنین..................................................................................................................

رابطه نامشروع...........................................................................................................

حفظ بکارت................................................................................................................

جنسیت و بزهکاری....................................................................................................

جرایم خاص زنان......................................................................................................

علل بزهکاری زنان.....................................................................................................

طبقه بندی بزهکاران...................................................................................................

طبقه بندی جرم شناسان ...........................................................................................

بهداشت روانی و بزهکاری زنان................................................................................

انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری .................................

انواع انحرافات جنسی ................................................................................................

ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم........................................................................

از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی............................................................................

حقوق بزه دیده گان....................................................................................................

طرق آلودگی زنان......................................................................................................

جرایم مربوط به اعمال منافی عفت............................................................................

جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون .......................................................................

سرقت.........................................................................................................................

حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری ............................................................

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری ....................................................

حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده......................................................

نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده................................................................

منابع...........................................................................................................................

دانلود پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

دسته ها : روانشناسی
بیستم 8 1394 2:30 بعد از ظهر
پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

پایان نامه حاضر در 77 صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی حقوق با رعایت تمام اصول پایان نامه نویسی آماده گردیده است در ضمن فهرست مطالب در زیر آمده است انشالله مورد پسند واقع گردد

دانلود پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

پزشک قانونی ، زنان بزهکار ، حقوق
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل79 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل77

فهرست مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

تقدیر و تشکر.............................................................................................................

مقدمه..........................................................................................................................

از سیاست کیفری تا سیاست جنائی...........................................................................

مفهوم سیاست جنائی و تحول آن..............................................................................

سیاست جنائی ...........................................................................................................

مدلهای سیاست جنائی................................................................................................

سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی.........................................................................

مفهوم جنبش دفاع اجتماعی........................................................................................

کنش ها و واکنش ها..................................................................................................

اشکال نوین بزهکاری.................................................................................................

بزه دیده و بزه دیده شناسی......................................................................................

ظهور تروریسم بین المللی..........................................................................................

سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست...................................................................

سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست..........................................................

روسپی خانه محیط جرم زا.......................................................................................

خشونت علیه زنان امری جهانی.................................................................................

آداب و رسوم ...........................................................................................................

روسپیگری ................................................................................................................

سقط جنین..................................................................................................................

رابطه نامشروع...........................................................................................................

حفظ بکارت................................................................................................................

جنسیت و بزهکاری....................................................................................................

جرایم خاص زنان......................................................................................................

علل بزهکاری زنان.....................................................................................................

طبقه بندی بزهکاران...................................................................................................

طبقه بندی جرم شناسان ...........................................................................................

بهداشت روانی و بزهکاری زنان................................................................................

انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری .................................

انواع انحرافات جنسی ................................................................................................

ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم........................................................................

از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی............................................................................

حقوق بزه دیده گان....................................................................................................

طرق آلودگی زنان......................................................................................................

جرایم مربوط به اعمال منافی عفت............................................................................

جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون .......................................................................

سرقت.........................................................................................................................

حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری ............................................................

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری ....................................................

حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده......................................................

نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده................................................................

منابع...........................................................................................................................

دانلود پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

دسته ها : روانشناسی
بیستم 8 1394 2:29 بعد از ظهر
پایان نامه بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران

پایان نامه حاضر در 60 صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی رشته روانشناسی با رعایت تمام اصول پایان نامه نویسی آماده گردیده است در ضمن فهرست مطالب در زیر آمده است انشالله مورد پسند واقع گردد

دانلود پایان نامه  بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران

بررسی رابطه بین هیجان خواهی ، جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل143 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل60

فهرست مطالب

عنوان                                                  صفحه

چکیده.......................................... 1

فصل اول........................................ 2

مقدمه.......................................... 3

بیان مسئله..................................... 4

سوالهای تحقیق.................................... 6

موضوع تحقیق..................................... 6

فرضیه تحقیق..................................... 6

اهمیت و ضرورت و هدف تحقیق........................ 6

تعریف اصطلاحات.................................. 7

فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)................. 9

انگیزش......................................... 10

تظاهرات انگیزش................................. 11

هیجان.......................................... 13

هیجان به مثابه الگوهای پاسخ.................... 14

ابزار و بازشناسی هیجانها........................ 16

ابزار هیجان در چهره پاسخهای فطری............... 17

بازشناسی حالتهای هیجانی افراد بهنجار............ 18

پسخورانه حاصل از هیجانهای برانگیخته............. 19

بازشناسی حالتهای هیحان افرادی که دچار آسیب مغزی شده اند  21

رابطه بین هیجان و انگیزش........................ 22

دیدگاهها و نظریه های هیجان..................... 23

1-نظریه جیمز لانگه.............................. 23

2- دیدگاه شاخته: انگیختگی بی علت............... 24

3- دیدگاه ماندار: اهمیت هیجانی و قفسه ها........ 25

4- دیدگاه آرنولد: ارزیابی نخستین................. 25

5- دیدگاه لازاروس: ارزیابی نخستین................. 26

6- دیدگاه ونیر.................................. 28

7- فرضیه پسخورانه صورتی........................ 28

آزمایش فرضیه و پسخورانه صورتی.................. 30

8- دیدگاه ایزارد: نظریه هیجانهای متمایز......... 31

9- دیدگاه دوسیستمی............................. 33

ویژگیهای افراد هیجان خواه ..................... 37

فرایندهای شناختی و هیجان خواهی.................. 38

ترجیحات شغل و نگرشها........................... 39

تفاوتهای فیزیولوژیکی............................ 39

رشد نقشهای جنسیتی............................... 41

الگویابی جنسیتی................................. 42

رشد الگویابی جنسیتی............................. 43

گرفتن رفتار الگویابی جنسیتی...................... 44

الگویابی جنسیتی از کجا شروع می‎شود؟.............. 45

فصل سوم........................................ 46

جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری و مدل آماری... 47

فصل چهارم...................................... 49

محاسبات آماری و نتایج .......................... 50

فصل پنجم....................................... 51

خلاصه و نتیجه گیری............................... 52

محدودیت ها ..................................... 53

منابع ......................................... 54

پیوست(آزمون هیجان خواهی زاکرمن)................ 56

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                 صفحه

شکل 1-2 برداشت لازاروس از هیجان به صورت یک فرایند... 27

شکل 2-2 شکل ترکیب رویدادهای عصب شناختی در فرضیه پسخورانه صورت 29

شکل 4-2 شکل دیدگاه دوسیستمی هیجان.............. 36

  

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول هیجان اصلی ایزارد (شکل 3-2)............... 32

جدول محاسبات فصل چهارم.......................... 50

دانلود پایان نامه  بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران

دسته ها : روانشناسی
نوزدهم 8 1394 4:17 بعد از ظهر
پرسشنامه روانشناسی رانندگی

این مجموعه شامل پرسشنامه زیبای رانندگی در روانشناسی به صورت word میباشد در این مجموعه بر خلاف سایر نمونه های منتشر شده راهنمای کامل و آزمون مورد نظر به همراه تفسیر ارائه شده است همچین پرسشنامه ی کامل تا حالا در هیچ سایتی قرار نگرفته

دانلود پرسشنامه روانشناسی رانندگی

پرسشنامه رانندگی
پرسشنامه روانشناسی رانندگی
روانشناسی رانندگی 
آزمون روانشناسی رانندگی
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل15

باسلام. این مجموعه شامل پرسشنامه زیبای رانندگی در روانشناسی به صورت word میباشد. در این مجموعه بر خلاف سایر نمونه های منتشر شده. راهنمای کامل و آزمون مورد نظر به همراه تفسیر ارائه شده است. همچین پرسشنامه ی کامل تا حالا در هیچ سایتی قرار نگرفته. امیدواریم از مجموعه لذت ببرید به امید حمایت شما

دانلود پرسشنامه روانشناسی رانندگی

دسته ها : روانشناسی
هجدهم 8 1394 4:35 بعد از ظهر
پرسشنامه سازگاری ازدواج گراهام بی اسپنیر

این مجموعه شامل پرسشنامه سازگاری ازدواج گراهام بی اسپنیر میباشد در این مجموعه هر دو فرم پرسشنامه مخصوص مردان و زنان به همراه تفسیر کامل هریک قرار گرافته است این پرسشنامه برترین پرسشنامه در این زمینه میباشد که جامعترین و کاملترین ان در قالب آفیس word در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد میگید نه امتحن کنید

دانلود پرسشنامه سازگاری ازدواج  گراهام بی اسپنیر

پرسشنامه سازگاری ازدواج روانشناسی 
پرسشنامه سازگاری ازدواج زنان 
پرسشنامه سازگاری ازدواج مردان
پرسشنامه سازگاری ازدواج زنان و مردان
پرسشنامه سازگاری ازدواج گراهام بی اسپنیر
پرسشنامه سازگاری ازدواج گراهام بی اسپنیر هر دو فرم 
پرسشنامه سازگاری ازدواج گراهام بی اسپنیر با راهنما
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل50

باسلام. این مجموعه شامل پرسشنامه سازگاری ازدواج گراهام بی اسپنیر میباشد. در این مجموعه هر دو فرم پرسشنامه مخصوص مردان و زنان به همراه تفسیر کامل هریک قرار گرافته است. این پرسشنامه برترین پرسشنامه در این زمینه میباشد که جامعترین و کاملترین ان در قالب آفیس word  در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد. میگید نه امتحن کنید. به امید رضایت شما

دانلود پرسشنامه سازگاری ازدواج  گراهام بی اسپنیر

دسته ها : روانشناسی
هجدهم 8 1394 4:34 بعد از ظهر
آزمون SCL-90 روانشناسی

این مجموعه شامل یکی از نادرترین و کمیاب ترین آزمون های روانشناسی یعنی آزمون SCL90 میباشد در این مجموعه به تشریح کامل این آزمون همراه با پرسشنامه و راهنمای تفسیر کامل آزمون در قالب آفیس word پرداخته شده است

دانلود آزمون SCL-90 روانشناسی

آزمون SCL90  روانشناسی 
آزمون SCL90  در روانشناسی با پرسشنامه و راهنمای کامل 
راهنمای کامل آزمون SCL90  روانشناسی
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل20

باسلام. این مجموعه شامل یکی از نادرترین و کمیاب ترین آزمون های روانشناسی یعنی آزمون SCL-90 میباشد. در این مجموعه به تشریح کامل این آزمون همراه با پرسشنامه و راهنمای تفسیر کامل آزمون در قالب آفیس word پرداخته شده و امیدهست مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

دانلود آزمون SCL-90 روانشناسی

دسته ها : روانشناسی
هجدهم 8 1394 4:33 بعد از ظهر
پرسشنامه مقیاس عشق

این مجموعه شامل یکی از برترین و جالبترین محصوالات این فروشگاه از نظر کاربران در فروشگاه دیگرمان میباشد این مجموعه شامل پرسشنامه مقیاس عشق محبت با راهنما و تفسیر کامل آزمون از منظر روانشناسی میباشد

دانلود پرسشنامه مقیاس عشق

پرسشنامه مقیاس عشق در روانشناسی 
پرسشنامه مقیاس عشق با راهنمای کامل 
آزمون مقیاس عشق به همراه پرسشنامه و راهنما
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل5

باسلام. این مجموعه شامل یکی از برترین و جالبترین محصوالات این فروشگاه از نظر کاربران در فروشگاه دیگرمان میباشد. این مجموعه شامل پرسشنامه مقیاس عشق .محبت با راهنما و تفسیر کامل آزمون از منظر روانشناسی میباشد. امید هست مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد

دانلود پرسشنامه مقیاس عشق

دسته ها : روانشناسی
هجدهم 8 1394 4:32 بعد از ظهر
آزمون فرافکن «انگیزش پیشرفت» دئو موهان

این مجموعه شامل آزمون انگیزه پیشرفت دئو موهان در روانشناسی میباشد این آزمون جزئ آزمون های فرافکن در روانشناسی میباشد که در این مجموعه با راهنما پرسشنامه و تفسیر کامل آزمون در 30 صفحه در قالب آفیس word میباشد

دانلود آزمون فرافکن «انگیزش پیشرفت» دئو موهان

آزمون فرافکن «انگیزش پیشرفت» دئو موهان
راهنما و تفسیر کامل آزمون فرافکن «انگیزش پیشرفت» دئو موهان
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل30

باسلام. این مجموعه شامل آزمون انگیزه پیشرفت دئو موهان در روانشناسی میباشد. این آزمون جزئ آزمون های فرافکن در روانشناسی میباشد که در این مجموعه با راهنما. پرسشنامه. و تفسیر کامل آزمون در 30 صفحه در قالب آفیس word میباشد. امید هست مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.دانلود آزمون فرافکن «انگیزش پیشرفت» دئو موهان

دسته ها : روانشناسی
هجدهم 8 1394 4:31 بعد از ظهر
آزمون شکل گیری مفهوم ویگتوسکی

ا ین مجموعه شامل یکی از مشهورترین ازمون های روانشناسی یعنی آزمون شکل گیری مفهوم ویگتوسکی میباشد این مجموعه ده صفحه ای در قالب آفیس word به همراه پرسشنامه آزمون و راهنمای تفسیری کامل آن میباشد

دانلود آزمون شکل گیری مفهوم ویگتوسکی

آزمون شکل گیری مفهوم ویگتوسکی 
راهنمای کامل آزمون شکل گیری مفهوم ویگتوسکی
آزمون شکل گیری مفهوم ویگتوسکی در روانشناسی
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل10

باسلام. ا ین مجموعه شامل یکی از مشهورترین ازمون های روانشناسی یعنی آزمون شکل گیری مفهوم ویگتوسکی میباشد. این مجموعه ده صفحه ای در قالب آفیس word به همراه پرسشنامه آزمون و راهنمای تفسیری کامل آن میباشد.امید هست مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

دانلود آزمون شکل گیری مفهوم ویگتوسکی

دسته ها : روانشناسی
هجدهم 8 1394 4:30 بعد از ظهر
آزمون آمادگی تحصیلی مترو پالین

این مجموعه یکی از بهترین و نادرترین آزمون امادگی تحصیلی دانش آموزان میباشد که جامع ترینکاملترین نمونه این پرسشنامه همراه با پرسشنامه و راهنمای تفسیری کامل در قالب آفیس word در مجموع 41 صفحه در فروشگاه به روز پروژه قرار گرفت

دانلود آزمون آمادگی تحصیلی مترو پالین

راهنمای آزمون آمادگی تحصیلی مترو پالین 
راهنمای آزمون آمادگی تحصیلی مترو پالین روانشناسی آزمون آمادگی تحصیلی مترو پالین در روانشناسی
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل1628 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل41

باسلام. این مجموعه یکی از بهترین و نادرترین آزمون امادگی تحصیلی دانش آموزان میباشد که جامع ترین.کاملترین نمونه این پرسشنامه همراه با پرسشنامه و راهنمای تفسیری کامل در قالب آفیس word در مجموع 41 صفحه در فروشگاه به روز پروژه قرار گرفت. به امید رضایت شما و همت ما

دانلود آزمون آمادگی تحصیلی مترو پالین

دسته ها : روانشناسی
هجدهم 8 1394 8:41 صبح
X