دسته
پیوندها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 142409
تعداد نوشته ها : 442
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

چکیده برآوردها نشان می دهد، مدت زمانی که در سازمانها صرف ارتباطات می گردد بین 500 درصد تا 900 درصد دامنه تغییر دارد، و اغلب اعضای سازمانها دست اندرکار فرایند ارتباطند و پیوسته به کار جذب، ارزیابی و پخش و توزیع اطلاعات اشتغال دارند، و در این راستا ارتباطات و چگونگی جهت گیری آنها به سمت اهداف سازمانی از مسائل ضروری مورد توجه مدیران است و این توجه ن

دانلود پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

چکیده
برآوردها نشان می دهد، مدت زمانی که در سازمانها صرف ارتباطات می گردد بین 500 درصد تا 900 درصد دامنه تغییر دارد، و اغلب اعضای سازمانها دست اندرکار فرایند ارتباطند و پیوسته به کار جذب، ارزیابی و پخش و توزیع اطلاعات اشتغال دارند، و در این راستا ارتباطات و چگونگی جهت گیری آنها به سمت اهداف سازمانی از مسائل ضروری مورد توجه مدیران است و این توجه ن
دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلpdf
حجم فایل1507 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل130

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

موضوع:

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران  

 

استاد راهنما:

آقای دکتر صمد کریم زاده

استاد مشاور:

خانم دکتر فردوس یادگاری

پژوهشگر:

یاسمن گیتی آرا

سال تحصیلی:

85-1384

کد شناسایی:

 

 

 

 

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با مهر فراوان

 

تقدیم بر

پدر و مادر مهربانم زحمات شمار را ارج می نهم و امیدوارم روزی بتوانم جوابگوی دستان همیشه خسته تان باشم و از اینکه تا رسیدن به این درجه یاریم نموده اید و این عشق و محبتتان را با تمام وجود برای آرامش من بنا نهاده اید بی نهایت سپاس گذارم.

 

و تقدیم به عزیزان مهربانم مریم، علی و مرجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیر و تشکر

 

 

خداوند بزرگ را سپاسگزارم که توفیق انجام این پژوهش را به بنده عطا نمود

از راهنمایی های ارزنده، خردمندانه و بیدریغ استاد محترم آقای دکتر صمد کریم زاده که با قبول زحمت فراوان هدایت این تحقیق را بر عهده داشتند تشکر می کنم.

از نظرات ارشادی و اصلاحی استاد گرانقدر خانم دکتر فردوس یادگاری که مرا در به ثمر رساندن این پژوهش فرمودند قدردانی می کنم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

 

گواهی می شود

این پایان نامه که با عنوان بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران در رشته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی توسط خانم یاسمن گیتی آرا انجام پذیرفته، در جلسه مورخ .......................... شورای داوران مورد بررسی قرار گرفت و با درجه ............................... تأیید شد.

 

استاد راهنما:

 

استاد مشاور:

 

استاد داور:

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

چکیده                                        1

فصل اول: کلیات پژوهش                

1-1- مقدمه                                               3

2-1- بیان مسئله                                               3

3-1- هدف پژوهش                                           4

4-1- اهمیت ضرورت پژوهش                                   5

5-1- انگیزه پژوهش                                            6

6-1- سوالهای پژوهش                                           6

7-1- تعاریف عملیاتی                                          6

 

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2-  مبانی نظری پژوهش                                  11

1-1-2- سابقه تاریخی و نقش ارتباطات                                12

2-1-2- ارتباطات چیست                                     14

3-1-2- تعاریف ارتباطات                                   15

4-1-2- هدف از برقراری ارتباط                                      17

5-1-2- انواع ارتباطات                                         18

6-1-2- محاسن ارتباطات غیر رسمی                               22

7-1-2- شیوه های ارتباط                                   23

8-1-2- شکلهای ارتباط                                          25

9-1-2- فرآیند ارتباطات                                        29

10-1-2- الگوی ارتباطی برلو                                    31

11-1-2- ارتباطات سازمانی به عنوان یک فرآیند متقابل                         31

12-1-2- موانع برقراری ارتباط                                      32

13-1-2- کارکردهای ارتباطات                                    33

14-1-2- نقش ادراک در ارتباطات                                 45

15-1-2- بازخور                                            47

16-1-2- ویژگی یک ارتباط مؤثر                                  49

17-1-2- رفتار تأثیر گذار چیست                                 50

18-1-2- نقش بیان مؤثر در ارتباطات                                 50

19-1-2- چگونگی اثر بخشی و ارتقاء ارتباطات                             52

ارتباط مؤثرتر                                            52

21-1-2- نقش شما در بهبود ارتباطات                                 53

22-1-2- ارتباطات محور توسعه                                       55

23-1-2- پیشرفت ارتباطات                                       56

24-1-2- انواع ارتباطات در سازمان                                 59

25-1-2- اهمیت ارتباطات سازمانی                               63

26-1-2- مدیریت ارتباطات سازمانی                               65

27-1-2- اهمیت ارتباطات در مدیریت                                 65

28-1-2- ارتباطات و مشکلات مدیریت                               69

2-2- عملکرد                                              70

1-2-2- مدیریت عملکرد                                     71

2-2-2- دیدگاههای تاریخی در مورد عملکرد                            72

3-2-2- تعریف ارزشیابی عملکرد                                  73

4-2-2- سابقه مدل ACHIEVE                                 75

5-2-2- استفاده از مدل ACHIEVE                                77

6-2-2- سه کنش مدیریت عملکرد                                   81

7-2-2- برنامه ریزی عملکرد                                     82

8-2-2- سرپرستی                                           83

9-2-2- مرور بر عملکرد                                    85

10-2-2- معیارهای عملکرد                                       85

11-2-2- تجدید نظر در عملکرد ممکن است عملکرد را کم اهمیت جلوه دهد             88

12-2-2- الگوی بهبود عملکرد مدیریت                                 92

3-2- پیشینه پژوهش                                       96

1-3-2- تحقیقات داخل کشور                                      96

2-3-2- تحقیقات خارج کشور                                      98

فصل سوم: فرایند پژوهش

1-3- روش پژوهش                                     105

2-3- جامعه آماری                                    105

3-3- نمونه و روش نمونه گیری                          105

4-3- ابزار پژوهش                                    106

5-3- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش                                                   107

6-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها                      107

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

1-4- مقدمه                                          109

2-4- توصیف داده ها                                  110

3-4- تحلیل داده ها                                  119

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

1-5- بحث و نتیجه گیری                               127

1-1-5- تفسیر سوال اصلی پژوهش                        127

2-1-5- تفسیر سوالات فرعی پژوهش                       127

1-2-1-5- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش                   127

2-2-1-5- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش                   128

3-2-1-5- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش                   128

4-2-1-5- تفسیر سوال فرعی چهارم پژوهش                          129

2-5-  نتیجه کلی                                      130

3-5- محدودیتها و مشکلات پژوهش                         130

4-5- پیشنهادهای پژوهش                                130

5-5- خلاصه پژوهش                                      131

 

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی                                   136

فهرست منابع لاتین                                    139

 

ضمایم

پرسشنامه مربوط به مدیر

پرسشنامه مربوط به کارکنان

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                    صفحه

جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت                                               115

جدول شماره (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات                                    116

جدول شماره (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت                                      117

جدول شماره (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی                                     118

جدول شماره (4-5) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال اول پژوهش                                      119

جدول شماره (4-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال دوم پژوهش                                      120

جدول شماره (4-7) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال دوم پژوهش                                      121

جدول شماره (4-8) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال سوم پژوهش                                     122

جدول شماره (4-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال چهارم پژوهش                                   123

جدول شماره (4-10) شاخصهای آمار توصیفی سوال اول                                                  124

جدول شماره (4-11) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی اول پژوهش                                      125

جدول شماره (4-12) شاخصهای آمار توصیفی سوال فرعی دوم پژوهش                                       126

جدول شماره (4-13) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی دوم پژوهش                                      126

جدول شماره (4-14) شاخصهای آمار توصیفی سوال فرعی دوم پژوهش                                       127

جدول شماره (4-15) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی دوم پژوهش                                      127

جدول شماره (4-16) شاخصهای آمار توصیفی سوال فرعی سوم پژوهش                                       128

جدول شماره (4-17) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی دوم پژوهش                                      128

جدول شماره(4-18) شاخصهای آمار توصیفی سوال فرعی چهارم پژوهش                                       129

جدول شماره (4- 19) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی چهارم پژوهش                                      129

جدول شماره (4-20) اولویت بندی عوامل به تفکیک مدیر و کارمند                                           130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                    صفحه

نمودار شماره (2-1) مفهوم فایول از پل ارتباطی                                                   14   

نمودار شماره (2-2) مدل فرایند ارتباطات                   31

نمودار شماره (2-3) مدل برلو از ارتباطات                  33

 نمودار شماره (2-4) سیستم اطلاعات                45

نمودار شماره (2-5) مراحل مختلف فرایند تصمیم گیری                                                47

نمودار شماره (2-6) مدل ماهواره ای عملکرد سازمانی                                                77

نمودار شماره (2-7) موضع گیری برای عملکرد آینده                                                 78

نمودار شماره (2- 8) ارتباط اجزای الگوی بام                   98

نمودار شماره (2- 9) مدیریت عملکرد               100

نمودار شماره (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت                                           115

نمودار شماره (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات                                       116

نمودار شماره (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سابقه خدمت                                      117

نمودار شماره (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک رشته تحصیلی                                       118

نمودار شماره (4-5)  توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی اول پژوهش                              119

نمودار شماره (4-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی دوم پژوهش                              120

نمودار شماره (4-7) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی دوم پژوهش                              121

نمودار شماره (4-8) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی سوم پژوهش                              122

نمودار شماره (4-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی چهارم پژوهش                              123

نمودار شماره (4-10) اولویت بندی عوامل به تفکیک مدیر و کارمند                                         130

نمودار شماره (4-11) اولویت بندی عوامل به تفکیک مدیر و کارمند                                         130

 

 

دانلود پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران


دسته ها : فنی و مهندسی
یازدهم 8 1394 2:35 صبح
X