دسته
پیوندها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 145038
تعداد نوشته ها : 442
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار

تقدیر و تشکر با سپاس به درگاه یگانه معبود هستی که بشریت را به زیور علم و دانایی آراسته و با نزول وحی بواسطه رسولان امینش بویژه آخرین آنان حضرت محمد (ص) تحت لوای پرچم اسلام به عالم کثرت وحدت بخشید براساس حدیث تشریف نبوی (من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق) بدینوسیله از زحمات استاد گرامی جناب آقای قاسمی‌فر تقدیر و تشکر می‌نمایم امید است خداوند متعا

دانلود بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار

تقدیر و تشکر
با سپاس به درگاه یگانه معبود هستی که بشریت را به زیور علم و دانایی آراسته و با نزول وحی بواسطه رسولان امینش بویژه آخرین آنان حضرت محمد (ص) تحت لوای پرچم اسلام به عالم کثرت وحدت بخشید
براساس حدیث تشریف نبوی (من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق) بدینوسیله از زحمات استاد گرامی جناب آقای قاسمی‌فر تقدیر و تشکر می‌نمایم امید است خداوند متعا
دسته بندیعمومی
فرمت فایلpdf
حجم فایل74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل43

تقدیر و تشکر:

با سپاس به درگاه یگانه معبود هستی که بشریت را به زیور علم و دانایی آراسته و با نزول وحی بواسطه رسولان امینش بویژه آخرین آنان حضرت محمد (ص) تحت لوای پرچم اسلام به عالم کثرت وحدت بخشید.

براساس حدیث تشریف نبوی (من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق) بدینوسیله از زحمات استاد گرامی جناب آقای قاسمی‌فر تقدیر و تشکر می‌نمایم امید است خداوند متعال به ایشان سعادت و بهروزی و توفیق بیش از پیش عنایت فرماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دورة دبیرستان شهرستان بیجار صورت گرفته است.

جامعة آماری، دانش‌آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار که جمعاً 610 نفر دانش‌آموزاعم از دختر و پسر را شامل می‌شود، می‌باشد.

40 نفر به عنوان نمونه آماری از بین این دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد که 20 نفر پسر و 20 نفر دختر می‌باشد.

آزمون ارزیابی عزت نفس آنها، پرسشنامه 58 سؤالی عزت نفس کوپر اسمیت و نمره معدل ترم قبل بیانگر نمره پیشرفت تحصیلی آنهاست.

هدف از تحقیق حاضر آزمودن این فرضیه است که در بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

همچنین بین عزت نفس با جنسیت رابطه وجود دارد.

پس از اجرای آزمون و تجزیه و تحلیل آماری و برآورد نتایج زیر بدست آمد:

1-ضریب همبستگی در پسران 96/0 و در دختران 93/0 مثبت می‌باشد و ضریب همبستگی بسیار بالایی است بنابراین فرضیه اول تأیید می‌شود و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی‌داری دارد.

2-ضریب همبستگی در دختران با پسران تفاوت معنی‌داری ندارد زیرا در هر دو همبستگی خیلی بالاست بنابراین عزت نفس با جنسیت رابطه ندارد.

 

 

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                         صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم........................................... الف

تقدیر و تشکر.................................................. ب

چکیده......................................................... ت

فهرست مطالب................................................... ث

فهرست جدواول.................................................. ح

 

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه................................................... 2

بیان مسأله.............................................. 4

اهمیت و ضرورت مسأله..................................... 5

اهداف................................................... 6

سؤالات و فرضیه‌ها......................................... 6

متغیرها و تعاریف عملیاتی................................ 7

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مبانی نظری.............................................. 9

مبانی تجربی............................................. 18

مدل تحلیلی.............................................. 21

 

فصل سوم: روششناسی

روش تحقیق............................................... 23

جامعه آماری............................................. 23

نمونه آماری............................................. 23

ابزارها................................................. 23

روشهای  آماری........................................... 24

 

 

 

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

بحث بر یافته‌ها.......................................... 39

محدودیت‌ها............................................... 40

پیشنهادات............................................... 41

 

منابع و مأخذ....................................... 42

 

ضمائم

پرسشنامه................................................ 43

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول و نمودار

 

جدول شماره (1-4)---------------------------------------- 27

جدول شماره(2-4)----------------------------------------- 28

جدول شماره(3-4)----------------------------------------- 29

جدول شماره(4-4)----------------------------------------- 30

جدول شماره(5-4)----------------------------------------- 31

جدول شماره(6-4)----------------------------------------- 32

جدول شماره(7-4)----------------------------------------- 33

جدول شماره(8-4)----------------------------------------- 33

جدول شماره(9-4)----------------------------------------- 34

جدول شماره(10-4)---------------------------------------- 34

نمودار شماره(1-4)--------------------------------------- 35

نمودار شماره(2-4)--------------------------------------- 36

نمودار شماره(3-4)--------------------------------------- 37

 

 

 

 

 

 

دانلود بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار


دسته ها : عمومی
یازدهم 8 1394 2:33 صبح
X