دسته
پیوندها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 145029
تعداد نوشته ها : 442
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
پایان نامه کارشناسی ارشد عوامل موثر در روسپی گری فحشا

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فصل اول کلیات مقدمه 2 بیان مسأله 5 ضرورت و اهمیت تحقیق 8 اهداف تحقیق 10 فصل دوم ادبیات موضوع گفتار یکم خانواده 12 تعریف خانواده 14 اهمیت خانواده 16 گفتار دوم آسیبهای خانواده 19 اختلاف خانوادگی 22 خشونت خانوادگی 24 تجاوز جنسی علیه زنان 26 تجاوز جنسی علیه کودکان 29 فقر و انحرافات اجتما

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عوامل موثر در روسپی گری فحشا

فهرست مطالب
عنوان 									        صفحه
چکیده 
فصل اول کلیات
مقدمه	2
بیان مسأله	5
ضرورت و اهمیت تحقیق	8
اهداف تحقیق	10
فصل دوم ادبیات موضوع
گفتار یکم خانواده	12
تعریف خانواده	14
اهمیت خانواده	16
گفتار دوم  آسیبهای خانواده	19
اختلاف خانوادگی	22
خشونت خانوادگی	24
تجاوز جنسی علیه زنان	26
تجاوز جنسی علیه کودکان	29
فقر و انحرافات اجتما
دسته بندیعمومی
فرمت فایلpdf
حجم فایل166 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل170

فهرست مطالب

عنوان                                                     صفحه

چکیده

فصل اول- کلیات

مقدمه.............................................................................................................2

بیان مسأله................................................................................................. 5

ضرورت و اهمیت تحقیق.......................................................................... 8

اهداف تحقیق.............................................................................................. 10

فصل دوم- ادبیات موضوع

گفتار یکم- خانواده............................................................................. 12

تعریف خانواده......................................................................................... 14

اهمیت خانواده......................................................................................... 16

گفتار دوم - آسیبهای خانواده...................................................... 19

اختلاف خانوادگی....................................................................................... 22

خشونت خانوادگی....................................................................................... 24

تجاوز جنسی علیه زنان........................................................................ 26

تجاوز جنسی علیه کودکان................................................................... 29

فقر و انحرافات اجتماعی................................................................... 30

طلاق و انحراف............................................................................................36

اثرات اعتیاد والدین بر فرزندان............................................... 42

بزهکاری یکی از افراد خانواده.................................................... 44

گفتار سوم- روسپیگری.......................................................................... 46

تعریف فحشا و روسپیگری..................................................................... 46

الف) بررسی تاریخچه روسپیگری در ملل ابتدایی................. 48

ب) بررسی تاریخچه روسپیگری در ایران..................................... 54

یافته‌هایی از اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران در چهارچوب مسأله روسپیگری...................................................................................................... 57

گفتار چهارم- مبانی نظری .............................................................. 61

مقدمه.............................................................................................................61

الف) تئوریهای جامعه‌شناسی.............................................................. 63

نظریه کنترل.............................................................................................. 63

هیرشی و نظریه علقه اجتماعی......................................................... 64

ساترلند و پیوند افتراقی................................................................ 68

نی و نظریه روابط خانوادگی........................................................... 72

تئوری کنترل متعادل .......................................................................... 76

خانواده و تئوری ارتباطات نسبی................................................. 77

ثورن بری و نظریه تکاملی................................................................ 80

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا.................................................... 84

نظریه دین و مذهب.................................................................................. 85

تئوری امیل دورکیم............................................................................... 87

نظریه مارکس .................................... 88

ب) تئوریهای روانشناسی..................................................................... 89

تئوری سالیوان......................................................................................... 89

تئوری واکنش به رویدادهای آزاردهنده برکوتیز................. 90

روان‌شناسی فانون (Fanon) ................................................................. 90

نظریه درماندگی آموخته شده........................................................... 91

چارچوب نظری تحقیق .............................. 92

مدل نظری تحقیق....................................................................................... 94

مروری بر تحقیقات.................................................................................. 95

فرضیه های پژوهش .................................................................................. 104

فصل سوم- روش‌شناسی پژوهش

مقدمه.............................................................................................................106

روش تحقیق...................................................................................................107

روش جمع‌آوری اطلاعات............................................................................. 108

جامعه آماری..............................................................................................109

روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه............................................ 110

تعریف مفاهیم تحقیق............................................................................. 111

سطح سنجش متغیرها.................................................................................. 117

روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری............................................ 119

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- جداول توصیفی............................... 122

4-2- جداول تبیینی و آزمون فرضیات................ 133

فصل پنجم – نتایج و پیشنهادات

5-1- نتایج توصیفی............................... 143

5-2- نتایج تبیینی............................... 145

بحث و نتیجه گیری................................ 162

پیشنهادات....................................... 167

محدودیت های پژوهش............................... 169

منابع و ماخذ ................................... 170

پیوست

پرسشنامه

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عوامل موثر در روسپی گری فحشا


دسته ها : عمومی
یازدهم 8 1394 2:32 صبح
X