دسته
پیوندها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 145034
تعداد نوشته ها : 442
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

پایان نامه حاضر در 160 صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق با رعایت تمام اصول پایان نامه نویسی آماده گردیده است در ضمن فهرست مطالب در زیر آمده است انشالله مورد پسند واقع گردد

دانلود پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

مجازت جایگزین ، کودکان بزهکار ، حقوق جزا و جرم شناسی ، اسناد بین المللی
دسته بندیفقه و حقوق اسلامی
فرمت فایلdocx
حجم فایل1802 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل170

 

صفحه 

عنوان 

 

 

مقدمه

 

 

     1 – طرح مساله

 

 

     2- تحقیقات و مطالعات قبلی

 

 

     3- ضرورت تحقیق

 

 

     4- فرضیه ها

 

 

     5- روش تحقیق

 

 

     6- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب

 

 

کلیات:

 

 

     الف – سیر تاریخی مجازات اطفال

 

 

           1 – دوره باستان و میانه

 

 

           2- دوره معاصر

 

 

           3- دوره باستان و پس از آن در ایران

 

 

     ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها

 

 

          1- طفل و مسئوولیت کیفری

 

 

          2- بزهکاری اطفال و طفل بزهکار

 

 


          3- علل بزهکاری

 

 

          4- اهمیت بزهکاری

 

 

     ج – هدف از مجازات اطفال

 

 

     د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال

 

 

 

           1- تناسب جرم و مجازات

 

 

           2- تفرید مجازات

 

 

          3- لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی

 

 

          4- ضرورت دوری از برچسب زنی

 

 

           5- توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش

 

 

     هـ - مجازاتهای جایگزین حبس

 

 

           1- فلسفه پیدایش

 

 

           2- تاریخچه و مفهوم

 

 

           3- فواید و شرایط

 

 

            4- انواع

 

 

            5- زمینه های اجرا

 

 

 

 

 


 

 

 

بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی

 

 

     فصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب

 

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف

 

 

 

گفتار دوم – حقوق کیفری ایران

 

 

 

گفتار سوم – اسناد بین المللی

 

 

 

     فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد

 

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف

 

 

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

گفتار سوم – حقوق کیفری ایران

 

 

 

گفتار چهارم – اسناد بین المللی

 

 

 

     فصل سوم – مجازاتهای شفاهی

 

 

     فصل چهارم – الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و
حرفه ای

 

 

گفتار اول – حقوق کیفری ایران

 

 

 

گفتار دوم – اسناد بین المللی

 

 

 


     فصل پنجم – حکم حضور در مرکز مراقبت

 

 

     فصل ششم – سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی

 

 

     فصل هفتم – خدمات عام المنفعه

 

 

گفتار اول – تاریخچه

 

 

 

گفتار دوم – ماهیت

 

 

 

گفتار سوم- شرایط و الزامات

 

 

 

گفتارچهارم – مزایا و معایب

 

 

 

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

 

 

 

گفتارششم – اسناد بین المللی

 

 

 

     فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الکترونیک

 

 

     فصل نهم – محرومیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی

 

 

گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف

 

 

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

 

گفتار سوم – حقوق کیفری ایران

 

 

 

گفتارچهارم – اسناد بین المللی

 

 

 

     فصل دهم – جزای نقدی

 

 

گفتاراول – تاریخچه

 

 

 


گفتاردوم – مفهوم و اوصاف

 

 

 

گفتارسوم – انواع

 

 

 

     مبحث اول – جزای نقدی ثابت

 

 

 

     مبحث دوم – جزای نقدی نسبی

 

 

 

     مبحث سوم – جزای نقدی روزانه

 

 

 

گفتار چهارم – مزایا و معایب

 

 

 

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

 

 

 

گفتارششم – اسناد بین المللی

 

 

 

بخش دوم – جایگزینهادر مرحله اجرای حبس

 

 

     فصل اول – نظام نیمه آزادی

 

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

 

 

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

 

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

 

 

 

گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران

 

 

 

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

 

 

 

     فصل دوم – استفاده از زندانهای باز

 

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

 

 

 


گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

 

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

 

 

 

گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران

 

 

 

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

 

 

 

     فصل سوم – کیفرهای پایان هفته ای

 

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

 

 

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

 

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

 

 

 

گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران

 

 

 

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

 

 

 

     فصل چهارم – حبس در منزل

 

 

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

 

 

 

گفتار دوم – مزایا و معایب

 

 

 

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

 

 

 

گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران

 

 

 

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

 

 

 

     فصل پنجم – تعلیق

 

 


گفتار اول – تعریف و فلسفه

 

 

 

گفتار دوم – انواع

 

 

 

گفتار سوم – مزایا و معایب

 

 

 

گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی

 

 

 

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

 

 

 

     مبحث اول – سابقه تاریخی

 

 

 

     مبحث دوم – شرایط

 

 

 

     مبحث سوم – آثار

 

 

 

     مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی

 

 

 

     مبحث پنجم – فسخ

 

 

 

گفتار ششم – اسناد بین المللی

 

 

 

     فصل ششم – آزادی مشروط

 

 

گفتار اول – تعریف و فلسفه

 

 

 

گفتار دوم – تاریخچه

 

 

 

گفتار سوم – مزایا و معایب

 

 

 

گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی

 

 

 

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

 

 

 


     مبحث اول- سابقه تاریخی

 

 

 

     مبحث دوم- شرایط

 

 

 

     مبحث سوم- آثار

 

 

 

گفتار ششم – اسناد بین المللی

 

 

 

نتیجه گیری

 

 

منابع و ماخذ

 

 

پیوستها

 

 

نه

 

چکیده انگلیسی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی


بیستم 8 1394 2:35 بعد از ظهر
X