دسته
پیوندها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 142430
تعداد نوشته ها : 442
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
پروژه کاشت یونجه

پروژه حاضر در 54 صفحه در رشته های کشاورزی با وسواس تمام برای ارائه در مقاطع ارشد و کارشناسی آماده گردیده است در ضمن فهرست مطالب در زیر آماده است

دانلود پروژه کاشت یونجه

عملیات کاشت داشت و برداشت  یونجه مبدا اولیه یونجه4
انواع یونجه ایرانی
یونجه بغدادی یونجه همدانی
دسته بندیکشاورزی
فرمت فایلdocx
حجم فایل1301 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل56

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

فصل اول:یونجه و انواع آن

1-1- مقدمه ................................................................................................................................... 2

1-2-عملیات کاشت یونجه ............................................................................................................. 3

1-2-1 کلیات................................................................................................................................. 3

1-3– مبدا اولیه یونجه..................................................................................................................... 4

1-4 – انواع یونجه ایرانی................................................................................................................. 5

1-4-1 یونجه بغدادی ..................................................................................................................... 5

1-4-2 – یونجه همدانی.................................................................................................................. 5

1-4-3 – یونجه یزدی..................................................................................................................... 5

1-4-4 – یونجه بمی....................................................................................................................... 6

1-5 – خواص گیاهشناسی یونجه..................................................................................................... 6

1-6 – کشت و کار یونجه................................................................................................................ 7

1-7 – ارقام مختلف یونجه در دنیا.................................................................................................... 11

1-7-1– یونجه Argentine........................................................................................................... 11

1-7-2 – یونجه South African................................................................................................... 11

1-7-3 – Provance.................................................................................................................... 11

1-7-4 – یونجه  Buffalo.............................................................................................................. 12

1-7-5 – یونجه Williamsburg.................................................................................................... 12

1-7-6 – یونجه Talent................................................................................................................. 12

1-7-7 – یونجه Turkistan........................................................................................................... 12

1 –7- 8 – یونجه  nemostan.......................................................................................................... 13

1 -7- 9 – یونجه  hardistan........................................................................................................... 13

1-7- 10 – یونجه  Orestan............................................................................................................ 13

1-7- 11 – یونجه  grimm.............................................................................................................. 13

1-7-12 – یونجه  Gossak.............................................................................................................. 13

1-7-13– یونجه Canadian variegated  ......................................................................................... 13

1-7- 14 – یونجه  Ladak............................................................................................................. 13

1-7- 15 – یونجه  Baltic.............................................................................................................. 14

1-7- 16 – یونجه  Hardigan....................................................................................................... 14

1-7- 17 – یونجه Ranger............................................................................................................ 14

1-7-18 – یونجه  Atlantic........................................................................................................... 14

1-7-19 – یونجه  Narragansett................................................................................................. 14

فصل دوم : مراحل کاشت و داشت یونجه

2-1-  طرق کشت یونجه................................................................................................................. 16

2-1-1- کاشت زیر......................................................................................................................... 17

2-1-2- کاشت به صورت خالص ................................................................................................... 18

2-1-3- کاشت مخلوط .................................................................................................................. 18

2-2- کود و مواد غذایی یونجه ........................................................................................................ 21

2-2-1- کود ازته ........................................................................................................................... 22

2-2-2- کودهای فسفره .................................................................................................................. 22

2-2-3- کود پتاسه ......................................................................................................................... 23

2-2-4- کلسیم .............................................................................................................................. 23

فصل سوم : اصول آبیاری و مقایسه ارزش غذایی

3-1- آبیاری .................................................................................................................................. 27

3-2- انتخاب بذر ........................................................................................................................... 29

3-3- استفاده از یونجه .................................................................................................................... 31

3-4- استفاده از چراگاه ................................................................................................................... 33

3-5- مقایسه ارزش علوفه ای اندامهای یونجه ................................................................................... 35

3-6- چگونگی ذخیره ازت در ریشه یونجه ...................................................................................... 36

3-7- مبدا گونه های یونجه ............................................................................................................. 38

3-8- اکو تیپ های مختلف یونجه ................................................................................................... 40

فصل سوم : نتیجه گیری

3-1- نتیجه گیری  ......................................................................................................................... 40

3-1- نتیجه گیری  ......................................................................................................................... 40

 

4-1 منابع فارسی............................................................................................................................. 45

4-2- منابع انگلیسی ....................................................................................................................... 45

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                            صفحه

 

شکل 1-1- مزرعه یونجه ................................................................................................................ 3

شکل 1-2- تصویر گیاه یونجه ......................................................................................................... 4

شکل 2-1- طریقه کاشت ................................................................................................................ 16

شکل 2-2- کمبود غذایی یونجه ....................................................................................................... 24

شکل 3-1- نحوه آبیاری مزرعه ........................................................................................................ 27

شکل 3-1- مقایسه ارزش علوفه ای اندامهای یونجه .......................................................................... 34

 فهرست جداول

عنوان                                                                                            صفحه

 جدول 3-1- اعضای سبز یونجه با درصد تقریبی مواد غذایی ماده خشک ............................................ 35

 

دانلود پروژه کاشت یونجه


دسته ها : کشاورزی
دوازدهم 8 1394 2:52 صبح
X