دسته
پیوندها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 126086
تعداد نوشته ها : 442
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
مقاله تحول معنا در واژگان قرآن

این مقاله درباره تحول معنا در واژگان قرآن در 20 صفحه توضیح داده شده و دارای فهرست و منابع کامل می باشد

دانلود مقاله تحول معنا در واژگان قرآن

مقاله رشته معارف
تحول معنا در واژگان قرآن
پروژه تحول معنا در واژگان قرآن
دانلود پروژه تحول معنا در واژگان قرآن
دانلود مقاله تحول معنا در واژگان قرآن
مقاله رشته فقه و حقوق اسلامی
دسته بندیفقه و حقوق اسلامی
فرمت فایلrar
حجم فایل70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل20

فهرست

مقدمه

1 بیان مسئله :

2 روش تحقیق.

4 واژه کفر.

4-1 تضاد میان کفر و ایمان

5 ـ ایمان :

۶ ـ واژه فطره

ـ واژه باطل

نتیجه گیری از مباحث

نتایج

فهرست منابع

 

مقدمه

منبع لایزال قرآنی دارای سطوح ولایه های متنوع عرضی وطولی است. معارف اسلامی همواره بر بهره گیری از همه سطوح ولایه های معنایی قرآن تاکید دارد در هر دوره ابزار و وسایلی در دست دانشمندان و پژوهشگران مطالعات قرانی وجود داشته است که با کمک ان فضاهایی جدید کشف و استخراج می‌شده اند.

دوره‌های معاصر با آغاز روش‌های نقد ادبی، زبان شناسی و معنا شناسی، ابزارهای جدید ومتفاوتی با کاربرهای نو در اکتشاف گوهرهای دریایی بیکران قرآن کریم، فراروی قرآن کریم فراروی ما قرار داده است. هدف این تحقیق بررسی معانی مختلف واژه‌ها در قرآن است بنابراین جهت رسیدن به این هدف با استفاده از روش‌های اسنادی کتابخانه‌ای وبا رویکرد تطبیقی مقایسه‌ای این پژوهش تلاشی است جهت دست یابی ورسید ن به معنای جدیدی که از واژه‌های مختلف در بطن قرآن ظهور وبروز پیدا می‌کند، نتیجه این نشان داد که برخی واژه‌ها در معناهای اصلی خود بکار نرفته‌اند بلکه در معنای مقابل یک وازه استفاده شده است.

کلید واژه‌ها:پیوند واژگانی، پیوند معنای، واژه کفر، واژه ایمان، واژه باطل، واژه فطره.

دانلود مقاله تحول معنا در واژگان قرآن

دسته ها :
یازدهم 8 1394 2:10 صبح
تخمین تابع تقاضای کاشت محصول ذرت در طی 10 سال در دشت مغان

این مقاله درباره تخمین تابع تقاضای کاشت محصول ذرت در طی ده سال می باشد و در 13 صفحه توضیح داده شده دارای فهرست می باشد

دانلود تخمین تابع تقاضای کاشت محصول ذرت  در طی 10 سال در دشت مغان

مقاله رشته مدیریت اجرایی
تخمین تابع تقاضای کاشت محصول ذرت در طی 10 سال در دشت مغان
پروژه تخمین تابع تقاضای کاشت محصول ذرت در طی 10 سال در دشت مغان
دانلود پروژه تخمین تابع تقاضای کاشت محصول ذرت در طی 10 سال در دشت مغان
دانلود مقاله مدیریت اجرایی
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلrar
حجم فایل52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل13

فهرست

مقدمه

تاریخچه و منشأ ذرت:

اهمیت تولید ذرت :

اهمیت اقتصادی :

تقسیم بندی انواع ذرت از نظر شکل ظاهری :

ذرت در ایران :

مبانی نظری :

تحلیل نتایج برآورد:

از نظر تحلیل آماره آزمون (coefficient):

تحلیل از نظر آماره احتمال (prob):

از نظر تحلیل آماره

تحلیل ضریب آماره F:

تحلیل ضریب همبستگی :

چکیده:

 

مقدمه

بخش کشاورزی منبع اصلی تأمین کنندة نیازهای اساسی جوامع در حال توسعه است و لذا بیشترین اهمیت را ذر برنامه های توسعة این کشورها دارا می باشد. امروزه با توجه به محدودیت هرچه بیشتر منابع تولیدی و رشد روز افزون جمعیت کشورها، تأمین مواد غذایی مورد نیاز بع عنوان ضروری ترین عامل موفقیت استقلال اقتصادی مطرح می باشد. در کشور ما نیز یکی از اهداف قانون اساسی تأمین خودکفائی من الجمله در بخش کشاورزی است. ذرت پس از گندم و برنج مهمترین مادة غدایی دنیا را تشکیل می دهد.

دانلود تخمین تابع تقاضای کاشت محصول ذرت  در طی 10 سال در دشت مغان

دسته ها :
یازدهم 8 1394 2:10 صبح
بررسی معنا و هجا در زبان شناسی

این مقاله درباره بررسی معنی و هجا در زبان شناسی در 23 صفحه توضیح داده شده دارای فهرست و منابع می باشد

دانلود بررسی معنا و هجا در زبان شناسی

مقاله رشته زبان شناسی
بررسی معنی و هجا در زبان شناسی
دانلود پروژه بررسی معنی و هجا در زبان شناسی
دانلود مقاله زبان شناسی
هجا در زبان شناسی
دانلود پروژه هجا در زبان شناسی
دانلود مقاله زبان شناسی
دسته بندیزبان و ادبیات فارسی
فرمت فایلrar
حجم فایل62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل23

فهرست

مقدمه

حوزه های معنایی

ارتباط معنی با جهان بیرون

کاربرد واژگان در یک زبان

علت های تحول و دگرگونی معنی واژه

معنی داری

مقدمه ای بر هجا در زبان شناسی

انواع هجا

واژه های تک هجایی یا چند هجایی

نکات بسیار مهم

ساختمان هجا در زبان فارسی

مرز هجا

هجا و تکواژ

منابع

 

مقدمه

یکی از بخشهای دانش زبان شناسی نوین معنی شناسی است که مورد توجه خاص زبانشناسان قرار گرفته است . زیرا از یکسو می توان زبان را به شکل پدیده ای که دارای دو حوزه است در نظر گرفت . یکی حوزة لفظ و دیگری حوزة محتوا . در حوزة لفظ زبانشناسی با صورت یا شکل عناصر زبانی سر و کار دارد و در حوزة محتوا با معنا . و از سوی دیگر برداشت اهل زبان از عالم خارج و جهان بیرون به وسیلة قالبهای زبانی صورت می گیرد و معنا شناسی به جهت پیوند نزدیکی که با عالم خارج دارد یکی از بخشهای مهم زبانشناسی را تشکیل می دهد.

منظور از اصلی از معنی شناسی، شناخت توانایی سخنگویان به یک زبان در فهمیدن صحبتها و پی بردن به منظورهای یکدیگر است و زبانشناس باید در یابد که به چه دلیل سخنگوی یک زبان با شنیدن پاره ای از کلمات معنی و مفهومی برای آن متصوّر شده و لذا آن را با معنی می داند و برخی دیگر را مهمل و بی معنی می خواند و نیز بعضی از جملات هم زبان خود را فهمیده، می پذیرد و بعضی دیگر را به عنوان جملات بی معنی رد می کند، حتی اگر قبلاً هیچ یک از آنها را نشنیده باشد.

دانلود بررسی معنا و هجا در زبان شناسی

دسته ها :
یازدهم 8 1394 2:9 صبح
رمزگشایی نماد خاک

این مقاله درباره رمزگشایی نماد خاک در 20 صفحه توضیح داده شده دارای فهرست و منابع می باشد

دانلود رمزگشایی نماد خاک

رمز گشایی نماد خاک
دانلود مقاله رمزگشایی نماد خاک
دانلود مقاله زمین شناسی
پروژه رمز گشایی نماد خاک
دانلود پروژه رمز گشایی نماد خاک
دسته بندیزمین شناسی و نفت
فرمت فایلrar
حجم فایل60 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل20

فهرست

مقدمه

خاک

خاک، آغازو پایان آفرینش

ایزدان مرتبط با عنصر خاک

اشکال هندسی و ارتباط آن با عنصر خاک

نمادهای اساطیری خاک در هنر ایران باستان

جشن های مرتبط با عنصر خاک

جشن مزد گیران – مرد گیران

نتیجه گیری

منابع

 


مقدمه

ایران سرزمین تضادهای بزرگ است. سرزمین بیابان ها و جنگل ها، سرزمین کوه های پربرف و دره های سبز. جغرافیا به ناچار برفرهنگ مردمانی که در دامان طبیعت زندگی می کنند، تأثیر می گذارد و جای شگفتی نیست که در ایران، به طبیعت و عناصر تشکیل دهنده آن احترام می گذارند. در این سرزمین پر رمزو راز، فرهنگ های گوناگونی وجود دارد که هرکدام به نوبه خود، اسطوره های بسیار زیبایی را آفریدند. اسطوره ها، آیینه هایی هستند که تصویرهایی را از ورای هزاره ها منعکس می کنند و آنجا که تاریخ و باستان دراین دنیای پر رمز و راز که به گونه ای نمادین ظاهر می شوند و مفاهیم خود را به روشنی بیان می دارند، راهنمای ما در شناخت فرهنگ غنی و پر ارزش این سرزمین هستند.

در شناخت تاریخ اساطیری ایران باستان، عناصر چهارگانه، که عناصر مقدس و قابل احترام هستم، هر کدام سرگذشتی نمادین و راز گونه دارند و هریک به گونه ای روشن با آدمی سخن می گویند و منتظرند تا رمز گشایی شوند.

در رمز گشایی باید به اصل و ریشه و حادثه اولیه ای بر اثر آن این عنصر مقدس به وجود آمده است، پی ببریم، و در نهایت آننماد، واقعی و معنی دار می شود، پس دیگر ناشناخته و در نیافتنی و نامعلوم و غیر واقعی نیستند، بلکه وجود دارد و از جنس دنیای واقعی آدمیان هستند.

مطالب مجموعه حاضر که به نماد پردازی سومین عنصر آفرینش خاک می پردازد، از منابع معتبر گردآوری شده است که رمز گشایی است بر راز های نماد هایی که در بستر فرهنگ و آیین تمدن ایران نهفته است، نمادهایی که در بطن عناصر چهارگانه وجود دارند و به صورت تصاویر نمادین با بیننده ارتباط برقرار می کنند.

دانلود رمزگشایی نماد خاک

دسته ها :
یازدهم 8 1394 2:9 صبح
مقاله تب برفکی

مقاله تب برفکی در 16 صفحه توضیح داده شده و دارای فهرست می باشد

دانلود مقاله تب برفکی

مقاله تب برفکی
دانلود مقاله تب برفکی
دانلود مقاله دامپزشکی
تب برفکی
پروژه دامپزشکی
دسته بندیکشاورزی
فرمت فایلrar
حجم فایل58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل16

فهرست

مقدمه

تعریف تب برفکی

تاریخچه

عامل بیماری :

علائم کلینیکی :

تکامل

انتقال

تب برفکی عفونی کننده انسان

واکسیناسیون

اپی زوتیک

انگلستان سال 1967

تایوان سال 1997

انگلستان سال 2001 :

چین2005

بریتانیا سال 2007

ژاپن و کره  2010 ـ 2011

بلغار

موضوعات اقتصادی و اخلاقی

پیشگیری

 

مقدمه

تب برفکی (FMD) یک بیماری شدید برای حیوانات مورد استفاده برای کشاورزی است، چون تا حد زیادی عفونی است و می تواند با حیوانات عفونی شده از طریق ارزول ها، از طریق تماس با تجهیزات آلوده کشاورزی، وسایل ، پوشاک یا تغذیه و با اجداد خانگی یا وحشی گسترده شود. آلودگی آن مستلزم تلاش های قابل ملاحظه ای در واکسیناسیون نظارت شدید، محدودیت های معامله و گاهی اوقات حذف میلیون ها حیوان است.

دانلود مقاله تب برفکی

دسته ها :
یازدهم 8 1394 2:8 صبح
سال و ماه

برنامه ای است که با وارد کردن نام فصل ماه های آن فصل را نشان می دهد مثلا بار فروردیناردیبهشت خرداد

دانلود سال و ماه

salmah
دسته بندیسی شارپ | # C
فرمت فایلzip
حجم فایل45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل1

برنامه ای است که با وارد کردن نام فصل ماه های آن فصل را نشان می دهد مثلا بار: فروردین/اردیبهشت / خرداد

دانلود سال و ماه

دسته ها :
یازدهم 8 1394 2:7 صبح
اعدادبی5تا100

این برنامه اعداد بین 1 تا 100 بصورت 5 تا5 تا شمارش میکند و برای دانشجویان دوره کاردانی برای درس سی شارپ خوب می باشد

دانلود اعدادبی5تا100

5ta100
دسته بندیسی شارپ | # C
فرمت فایلzip
حجم فایل47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل1

این برنامه اعداد بین 1 تا 100 بصورت 5 تا5 تا شمارش میکند و برای دانشجویان دوره کاردانی برای درس سی شارپ خوب می باشد

دانلود اعدادبی5تا100

دسته ها :
یازدهم 8 1394 2:7 صبح
اعداد بخش پذیر

برنامه بخش پذیر برنامه ای است ک با وارد اعداد باکلمات yes یا nio می گوید اعداد پخش پذیر است یا نه؟

دانلود اعداد بخش پذیر

bakhshpazir
دسته بندیسی شارپ | # C
فرمت فایلzip
حجم فایل43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل1

برنامه بخش پذیر برنامه ای است ک با وارد اعداد باکلمات yes یا nio می گوید اعداد پخش پذیر است یا نه؟

دانلود اعداد بخش پذیر

دسته ها :
یازدهم 8 1394 2:6 صبح
رنگ

این برنامه رنگ آبی و قرمز را نشان می دهد

دانلود رنگ

color
دسته بندیسی شارپ | # C
فرمت فایلzip
حجم فایل55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل1

 این برنامه رنگ آبی و قرمز را نشان می دهد با نوشتن کلمات آبی و قرمز ب زبان انگلسی رنگ آن را در کادر نشان می دهد  این برنامه های ساده برای دانشجویان کاردانی تمرین خوبی می اشد و برتای نشان دادن  ب  استاد خوب می باشد

دانلود رنگ

دسته ها :
یازدهم 8 1394 2:6 صبح
نقد و بررسی دیوان سید رضی« ره»

فهرست مقدمه 71 باب اول اوضاع سیاسی، اجتماعی فرهنگی و ادبی دوران سید رضی فصل اول اوضاع سیاسی، اجتماعی و ادبی 299 بخش اول اوضاع سیاسی 9 بخش دوم اوضاع اجتماعی 15 بخش سوم اوضاع فرهنگی و ادبی 19 الف نقش آل بویه در نهضت فکری و ادبی قرن چهارم 21 ب مظاهر فرهنگی و ادبی قرن چهارم 22 1 شعر

دانلود نقد و بررسی دیوان  سید رضی« ره»

فهرست
مقدمه 											71
باب اول 
اوضاع سیاسی، اجتماعی فرهنگی و ادبی دوران سید رضی 
فصل اول اوضاع سیاسی، اجتماعی و ادبی 					299
بخش اول اوضاع سیاسی 								9
بخش دوم اوضاع اجتماعی 								15
بخش سوم اوضاع فرهنگی و ادبی 						19
الف نقش آل بویه در  نهضت فکری و ادبی قرن چهارم 				21
ب مظاهر فرهنگی و ادبی قرن چهارم 						22
1 شعر
دسته بندیزبان و ادبیات فارسی
فرمت فایلpdf
حجم فایل333 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل269

فهرست
مقدمه                                             71
باب اول 
اوضاع سیاسی، اجتماعی فرهنگی و ادبی دوران سید رضی 
فصل اول اوضاع سیاسی، اجتماعی و ادبی                     299
بخش اول اوضاع سیاسی                                 9
بخش دوم اوضاع اجتماعی                                 15
بخش سوم اوضاع فرهنگی و ادبی                         19
الف نقش آل بویه در  نهضت فکری و ادبی قرن چهارم                 21
ب مظاهر فرهنگی و ادبی قرن چهارم                         22
1 شعر                                

دانلود نقد و بررسی دیوان  سید رضی« ره»

دسته ها :
یازدهم 8 1394 2:5 صبح
X